Icon_1

אנלייזר לניטור איכות החשמל

כלי לניהול וניטור רשת החשמל, האוגר את כל הפרמטרים החשמליים ברזולוציה גבוהה מאוד, לתקופה של שנה, בתדירות של 50,000 דגימות בשנייה.

האנלייזר נועד לבדוק באופן רציף את איכות החשמל המסופקת לאתר וכן מאפשר הצגת כל הנתונים שנמדדו באמצעות גרפים מסונכרנים.


הזמינות הגבוהה של המכשיר לכל הנתונים מאפשרת ניתוח תקלות וסיוע באיתורן תוך דקות ספורות.
אפשרויות ניתוח הנתונים הרבות מסייעות להבין כיצד אירוע בנקודה מסוימת משפיע על נקודה אחרת [לדוגמה: לפני השנאי ואחריו]. 

כלי מערכתי זה הכרחי עבור רשתות חשמל מורכבות, רגישות ורחבות. המערכת מאפשרת לנתח את מהות התקלה ומסייעת לאיתור מקורה.

 

 

counter-arrow
אנלייזר
אנלייזר
 • שמירת מידע מלא בדיוק גבוה עד 12 חודשים ברמת מחזור בודד ולכל הפרמטרים [יום/ חודש/ שנה].
 • אפשרות הרחבה עצמית ע”י החלפת כרטיסי זיכרון סטנדרטיים.
 • שמירת הנתונים בכרטיס זיכרון סטנדרטי עד 8GB.
 • פטנט על דחיסת נתונים ביחד של 1000/1.
 • מתאים לתקן EN50160 ואחרים.
  חישוב בו זמנית של שתי הרמוניות מקבילות: IEC61000-4-30 ברמת מחזור אחר מחזור.
 • פליקרינג במתח לפי תקן IEC61000-4-15 וכן אלגוריתם ניתוח זמן אמת ייחודי לפליקר מהיר.
 • שני חיבורי רשת מהירים 10/100MB עם POE-POWER OVER ETHERNET.
 • חיבורי USB וכן RS485, RS232 [עד 115,200 סל”ש] TCP/IP.
 • גישור אתרנט לרכיבי RS232, RS485.
 • שרת אינטרנט לניטור מרחוק באמצעות דפדפן גלישה רגיל [חיבור אינטרנט בלבד, ללא כל התקנה נוספת].
 • OPC מובנה [פרוטוקול פתוח] לחיבור למערכות חיצוניות באמצעות מערכת סקדה [SCADA].


אנלייזר
אנלייזר


סלוגן אחריות ושירות

אספקה, אחריות ושירות 

מבית אחד!

honesty integrity trust