Icon_3

מניית מים

בתחום מניית מים אנו מספקים את המערכות הבאות:

חברתנו מספקת פתרונות למערכות מנייה ומדידות במשק המים. בעזרת מערכת ייחודית לקריאת מונים
אוטומטית (AMR/AMI) אלחוטית ומתקדמת, המשולבת עם תוכנת בקרה וניהול שפיתחנו בחברתנו, סילברגייט
טכנולוגיות מציעה פתרונות מגוונים המותאמים לצרכיהם השונים של כלל הלקוחות. פתרונות החברה נמצאים
בחזית הטכנולוגית ומתאימים את עצמם בשוק דינמי זה.

סילברגייט טכנולוגיות מציעה פתרונות מגוונים למדידה מרחוק, המאפשרים לתאגידי מים ורשויות מקומיות, ערים
ושכונות מתחדשות, קיבוצים ויישובים לשלוט על מדי מים באופן אוטומטי ולקבל נתונים בזמן אמת.
 המונים הנם של חברת Axis הליטאית ועומדים בכל התקנים המחמירים באירופה ובישראל. המונים מגיעים
בגדלים שונים, החל מ “1/2 ועד לקטרים גדולים של כ “20. המונים פועלים בשיטה אולטרה-סונית, מצטיינים
בדיוק מריבי וייחודים בעמידותם לאורך שנים רבות ללא צורך בתחזוקה.
 
חברת סילברגייט טכנולוגיות יחד עם חברת קיו אל סי  מציעה ללקוחותיה מגוון רחב וייחודי של פתרונות כוללים
בתחום מדידות הספיקה והאנרגיה לצרכים שונים ומגוונים בעולמות התעשייה המסחר והמגורים
המערכות מציעות דיוק רב לאורך זמן, אמינות גבוהה, גמישות פעולה בתרחישים שונים, תמיכה במגוון רחב של
פרוטוקולי תקשורת ומערכת ממוחשבת לאיסוף נתונים ויצירת דוחות אנרגטיים.

 

חשמל

מערכות מניית חשמל

מיזוג אויר

מערכות מניית מיזוג אויר

מים

מערכות מניית מים

גז

מערכות מניית גז