תוכנת B-CONTROL

מבנה התוכנה

תוכנת B-CONTROL נחלקת לשני מודולים עיקריים:

DATA CENTER- מרכז שליטה ובקרה

הקמה והפקת חשבונות
מודול מרכזי העוסק בהקמה וניהול בסיס הנתונים של אתר הלקוח. במודול זה מוגדרים המונים ושיוכם לצרכנים. כמו כן, מוגדרים הנתונים הטכניים הרלוונטיים למדידות [זרמים, מתחים, הספקים, מכפילים, שיא ביקוש וכו’]. מודול זה מאפשר הגדרת סוגי דוחות וגרפים לצורך תצוגה, ניהול ומעקב אחר מדידות.

הפקה – BILLING
לאחר קבלת הנתונים מהשרת המרכזי עבור כל אתר/ דייר בהתאמה, מבוצע הליך של הפקת חשבונות ודוחות ללקוחות.

התראות 
מודול קבלת התראות טכניות ותפעוליות המתקבלות מהאתרים עם התרחשותן [ON-LINE] עדכון נשלח ל- SMS/ EMAIL. ההתראות המתקבלות מאפשרות טיפול והתייחסות מיידית.

 

b-control-new

אזור לקוח

ON-LINE [זמן אמת] המערכת מאפשרת למשתמש גישה ישירה ובזמן אמת לכל מונה/ צרכן/ שנאי תוך צפייה בנתוני זרם והספק ברזולוציה של שניות אחדות. הנתונים הנמדדים ניתנים לייצוא לטבלאות אקסל.
ON-LINE [זמן אמת]
ON-LINE [זמן אמת]
היסטוריית צריכה המערכת מאפשרת למשתמש צפייה בנתונים היסטוריים לתקופות זמן שונות- יום/ חודש/ שנה לאחור. בנוסף, מאפשרת המערכת לגזור ולהשוות תקופות וחיתוכי זמן שונים, החל מיום הקמת המערכת באתר הלקוח, על מנת לנהל ולייעל את מערך ניהול החשמל באתר.
היסטוריית צריכה
היסטוריית צריכה
דוחות המערכת מאפשרת הפקת דוחות על פי פרמטרים שונים- כספיים, קוט”ש בתעו”ז, השוואת תעריפים וכדומה [צריכה יומית/ חודשית/ שנתית, פירוט העמסות שונות, צריכה השוואתית על פי תקופות, דוחות על פי קבוצות, שיא ביקוש, הערכות על פי אלגוריתם, מסכם אנרגטי, מסכם דייר יוצא/ דייר נכנס ועוד]. כלל הדוחות והנתונים מתקבלים בצורה גרפית וטבלאית וניתנים לייצוא לאקסל ולמערכות ניהול ERP של הארגון.
דוחות
דוחות
מאזן אנרגיה המערכת מאפשרת לבנות ולארגן את מאזן האנרגיה באופן היררכי, עלי פי המפסקים [המזינים והמוזנים], וכך ליצור מאזן אנרגיה של שנאי מול הצרכנים. כלי זה מאפשר לאתר בעיות וחוסרים במדידות. ניהול הממשק, לצורך קבלת מאזן אנרגטי, מתבצע על ידי מנהל האתר באופן פשוט וידידותי. מאזן אנרגיה זה מעניק שליטה מלאה על כל צריכת האנרגיה באתר.

חשמל

מערכות מניית חשמל

מיזוג אויר

מערכות מניית מיזוג אויר

מים

מערכות מניית מים

גז

מערכות מניית גז